ဟံသာဝတီကို စိ္န္ေခၚသူမ်ား

အင္းဝႏွင့္ဟံသာဝတီ အႏွစ္ေလးဆယ္ စစ္ျဖစ္ပြားေနစဥ္ စစ္ေဘးဒဏ္မွ ကင္းေဝးေသာ ေတာင္ငူသည္ လူအမ်ားခိုလႈံရာ ေဒသျဖစ္လာခဲ့သည္။ ( စစ္ပြဲအရွိန္ေသသြားသည့္အခါ အင္းဝေရာ ဟံသာဝတီပါ အင္အားခ်ိနဲ႔သြားခဲ့ၿပီး ေတာင္ငူသည္ ပို၍ အင္အားေကာင္းလာသည္။ )

ေတာင္ငူဘုရင္ မင္းႀကီးညိဳသည္ အနီးအပါးရွိ နယ္ပယ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သိမ္းသြင္းကာ ဧကရာဇ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ( သို႔ေသာ္ ဟံသာဝတီကို တိုက္ရန္ႀကံ႐ြယ္ေနစဥ္ နတ္႐ြာစံသြားခဲ့သည္။ )

မင္းႀကီးညိဳကို ဆက္ခံေသာ တပင္ေ႐ႊထီးမင္းလက္ထက္တြင္ ခမည္းေတာ္၏ ဧကရာဇ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ( တပင္ေ႐ႊထီးႏွင့္ ေယာက္ဖေတာ္ ဘုရင့္ေနာင္တို႔သည္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသတလႊားတြင္ ၿမိဳ႕သိမ္း တိုက္ပြဲမ်ားစြာကို ဆင္ႏႊဲကာ ေကတုမတီေတာင္ငူထီးနန္း ၏ ၾသဇာကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစခဲ့သည္။ )

သို႔ရာတြင္ ဟံသာဝတီကိုမူ ႏွစ္ႏွစ္တိုင္ေအာင္ လုပ္ႀကံေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ( ဟံသာဝတီဘုရင္ သုရွင္တကာ႐ြတ္ပိ၏ အထိန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗညားက်န္းႏွင့္ ဗညားေလာ တို႔၏ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္ေရးအစီအမံ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ )

ၿမိဳ႕ကိုမရေသာအခါ တပင္ေ႐ႊထီးသည္ ဟံသာဝတီ၏ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖဲ့ယူသည္။ ( နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕ကို ေတာင္ငူတပ္မ်ားက ေျခကုပ္ယူမိသည့္အခါ သုရွင္တကာ႐ြတ္ပိက သံတမန္ေစလႊတ္ကာ နယ္ပယ္မ်ားကိုျပန္ေပးရန္ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းခဲ့သည္။ )

သံတမန္အဖြဲ႕တြင္ သုရွင္တကာ႐ြတ္ပိ၏ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အတူ ဗညားက်န္းႏွင့္ ဗညားေလာ တို႔၏ သံငယ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ထိုသံတမန္မ်ားကို ပရိယာယ္သံုးကာ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ( သုရွင္တကာ႐ြတ္ပိ၏ သံတမန္မ်ားကို သာမန္မွ်သာ ေဆြးေႏြးၿပီး လက္ေဆာင္အနည္းငယ္သာ ေပးေသာ္လည္း အထိန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ဦး၏ သံငယ္မ်ားကို ေကာင္းစြာလက္ခံကာ အျပန္တြင္ ေ႐ႊသစၥာပန္းႏွစ္ပြင့္ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးခဲ့သည္။ )

သုရွင္တကာ႐ြတ္ပိသည္ ထိုကိစၥကို သိရသည့္အခါ ေ႐ႊသစၥာပန္းႏွစ္ပြင့္ေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ဦးကို မယံုသကၤာရွိလာသည္။ ( တိုင္းျပည္ေရးရာမ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးႏွင့္ မတိုင္ပင္ေတာ့ေခ် )

ထိုအေျခအေနတြင္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ အထူးစီမံထားေသာ စာတစ္ေစာင္ကို က်ည္ေတာက္တစ္ခုတြင္ ထည့္ေစကာ မိမိ၏ လူမ်ားကို သံတမန္အျဖစ္ ဟံသာဝတီသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ( လမ္းခရီးတြင္ မည္သို႔လုပ္ရမည္ကိုလည္း မွာၾကားလိုက္၏။ )

ဘုရင့္ေနာင္၏ ေတာင္ငူသံတို႔သည္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕အနီးမွ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာ သို႔ေရာက္လွ်င္ ႐ြာသူႀကီးအားေခၚ၍ မိမိတို႔သည္ ေတာင္ငူသံတမန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထမင္းႏွင့္အရက္မ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုၾကေလ၏။

႐ြာသူႀကီးသည္ ေတာင္ငူသံမ်ားကို မိမိ၏အိမ္သို႔ေခၚကာ ေကာင္းမြန္စြာ ဧည့္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္ငူသံတို႔က.

- " ဟေယာင္ သူႀကီး၊ ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္ယူခဲ့ပါဆို ဘာျဖစ္လို႔ ေခါက္ၿပီးေၾကာ္ထားတဲ့ဟာႀကီး ယူလာရတာလဲ "

- " ငင္၊ ေမႊေၾကာ္နဲ႔ ေခါက္ေၾကာ္ တူတူပဲဟာကို သံတမန္ႀကီးတို႔ရယ္ "

- " ဒါဆိုလည္း ၾကက္ဥေၾကာ္မစားေတာ့ဘူး၊ ၾကက္သားေၾကာ္ ျမန္ျမန္လုပ္ေပး၊ ဒီၾကက္ဥေၾကာ္လည္း သြားစမ္း "

- " ဘတ္ "

႐ြာသူႀကီးသည္ မိမိ၏မ်က္ႏွာေပၚ အဖတ္လိုက္ႀကီး လာကပ္ေသာ ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္ႀကီးကို ဆြဲခြာလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္

- " သံႀကီးတို႔အေတာ္တရားလြန္ေနၿပီေနာ္။ "

- " လြန္ေတာ့ ဘာျဖစ္တုန္း..ကဲကြာ "

ေတာင္ငူသံတို႔က ထမင္းစားပြဲႀကီးကို ေဆာင့္ကန္လိုက္ၾကသည္။ ဤတြင္ သူႀကီးႏွင့္ သူ၏႐ြာသားမ်ားကလည္း ေတာင္ငူသံတို႔ကို လံုးေထြးသတ္ပုတ္ၾကသည္။

ထိုအခါ ေတာင္ငူသံတို႔သည္ မိမိတို႔အႀကံေအာင္ၿပီဟုေတြးကာ စာထည့္ထားေသာ က်ည္ေတာက္ကို ထားခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးသြားၾကေတာ့သည္။

ေနာက္ေန႔တြင္ သူႀကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားကာ ထိုက်ည္ေတာက္ကို သုရွင္တကာ႐ြတ္ပိထံ ဆက္သေလ၏။ က်ည္ေတာက္ထဲမွ စာတြင္ေရးသားထားသည္မွာ-

- " တူေတာ္ ေတာင္ငူဘုရင္ ၾကားသိအပ္ပါသည္ ဦးရီးေတာ္တုိ႔၊ ဦးရီးေတာ္တို႔ အစီအမံအတိုင္း ဟံသာဝတီကို အလိုျပည့္ခဲ့ပါလွ်င္ ဦးရီးေတာ္ဗညားေလာကို ဟံသာဝတီၿမိဳ႕စားခန္႔ပါမည္၊ ဦးရီးေတာ္ဗညားက်န္းကို မုတၱမၿမိဳ႕စားခန္႔ပါမည္။ တူေတာ္၏ အႀကံေအာင္ျမင္ရန္ အမႈေတာ္ကို ေက်ကုန္ေအာင္ ထမ္းမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။ "

ဤတြင္ သုရွင္တကာ႐ြတ္ပိသည္ လြန္စြာအားကိုးရေသာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ဦးကို အစစ္အေဆးမရွိ ကြပ္မ်က္လိုက္ေလေတာ့သည္။

တပင္ေ႐ႊထီးႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တို႔သည္ မိမိတို႔ပစ္လိုက္ေသာ ျမားမွာ အထိန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ဦးထံ အေသအခ်ာ စူးဝင္ေၾကာင္း သိလွ်င္ အခ်ိန္မဆိုင္းေတာ့ဘဲ ဟံသာဝတီသို႔ အလံုးအရင္း ႀကီးစြာျဖင့္ ခ်ီလာေလ၏။

သုရွင္တကာ႐ြတ္ပိသည္ အထိန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ဦး မရွိေတာ့ေသာအခါ ကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားကို မစီမံတတ္ေတာ့ေပ။ ထိုအခါမွ ေနာင္တရေသာ္လည္း မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ လက္ေ႐ြးစင္ စစ္သည္မ်ားကို ေခၚကာ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ေျပးသြားေတာ့သည္။

တပင္ေ႐ႊထီးႏွင့္ဘုရင့္ေနာင္တို႔သည္ ဘုရင္မရွိေတာ့ေသာ ဟံသာဝတီကို အခုအခံနည္းစြာျဖင့္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေသာအခါ မြန္လူမ်ိဳး အရာရွိ မွဴးမတ္မ်ားကို မသတ္ဘဲ သစၥာေရတိုက္ကာ မိမိတို႔ထံ ဆက္လက္အမႈထမ္းေစခဲ့သည္။ ( အခ်ိဳ႕ေသာ မြန္အရာထမ္းမ်ားကမူ သစၥာမခံဘဲ မုတၱမသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ )

မည္သို႔ပင္ဆုိေစ တပင္ေ႐ႊထီးႏွင့္ဘုရင့္ေနာင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ပရိယာယ္သံုးကာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ဟံသာဝတီကို အေျချပဳကာ အျခားပေဒသရာဇ္တို႔၏ နယ္ပယ္မ်ားကို ဆက္လက္စည္းရံုးႏိုင္ခဲ့သည္။

တပင္ေ႐ႊထီး နတ္႐ြာစံသြားသည့္အခါ ေကတုမတီဦးစြန္းကို ဘုရင့္ေနာင္က ဆက္လက္တည့္မတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ မင္းႀကီးညိဳႏွင့္ တပင္ေ႐ႊထီးတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ေတာင္ငူဧကရာဇ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

( ဟံသာဝတီကို စိန္ေခၚသူမ်ား အျဖစ္ တပင္ေ႐ႊထီးနဲ႔ ဘုရင့္ေနာင္ကို ရည္ၫႊန္းၿပီး စာစီလိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ ဟံသာဝတီကို ေအာင္ျမင္မႈဟာ ေတာင္ငူေခတ္ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းမွာ အေရးပါတဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္လည္း ရႈျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ )

ေက်နပ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ 

ပဥၥမံ ေၾကာင္
Powered by Blogger.