မေကာင္းမႈ၌ စိတ္သည္


* မေကာင္းမႈ၌ စိတ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္၍ ေကာင္းမႈျပဳေသာအခါ ႏုံေႏွးတတ္ရကား မေကာင္းမႈမွ စိတ္ကို တားျမစ္၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို လ်င္ျမန္ေစာစြာ ျပဳလုပ္ရာ၏

ဓမၼပဒ- ၁၁၆

* ေျမာင္းတူး ေရယူသမားတို႔သည္ (အလိုရွိရာသို႔ ) ေရကို ေဆာင္ယူကုန္၏ ေလးသမားတို႔သည္ ျမားကို ေျဖာင့္ကုန္၏ သစ္ေရြသမားတို႔သည္ သစ္ကို လိုတိုင္းရေအာင္ ေရြကုန္၏ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမကုန္၏

ဓမၼပဒ- ၁၄၅

* ရဟန္းတို႔ . . . မပြားအပ္ေသးေသာ အဖန္ဖန္အေလ့အလာ မျပဳအပ္ေသာ မဆံုးမအပ္ေသာ မေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ိဳးမဲ့ျခင္းငွာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ိဳးမဲ့ျခင္းငွာ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုလည္း ငါမျမင္

ပဥၥမသုတ္ အကမၼနိယဝဂ္ႏွင့္ ပထမသုတ္ ပဥၥမသုတ္ အဒႏၲဝဂ္ ဧကကနိပါတ္ အဂၤုတၱရနိကာယ္။
Powered by Blogger.