စကားေလးတစ္ခြန္းေၾကာင့္- ကံထိုက္သူမ်ား။ (ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကည့္ေပးပါ)


"အရွင္မ တပည္ေတာ္ ရွိခိုးပါတယ္
တပည့္ေတာ္အား အဲဒီ အဆင္တန္ဆာထည့္တဲ့
ေသတၱာကို ယူျပီး ေပးစမ္းပါ"

ဒီစကားေလးတခြန္းနဲ႔ ရဟႏၲာဘီကၡဳနီမကို
ခိုင္းမိလို႔ ဒီသေဌးသမီးဟာ ဘဝငါးရာပတ္လံုး
သူတပါးခိုင္းတဲ႔ အခိုင္းခံကြ်န္ဘဝ
ေရာက္ခဲ႔ရပါတယ္။
****
"ဒီေနရာမွာ တံေထြးစုကို ေထြးသြားတာ
ဘယ္ျပည့္တန္ဆာမလဲ"
ဒီစကားတခြန္းနဲ႔ဆဲမိလိုက္တာဟာ
ရဟႏၲာေထရီမျဖစ္ေနလို႔ ဘဝတိုင္း
ျပည့္တန္ဆာမ ျဖစ္ခဲ႔ရတဲ႔ အမၺပါလီပါ။
*****
"ႏူနာသည္ေတြရဲ႕ အဝတ္နဲ႔
လွည့္လည္ေနတဲ႔ ဒီႏူနာသည္က ဘယ္သူလဲ"
ဒီလိုစကားတခြန္းနဲ႔ရာဇျဂိဳလ္ျပည္သူေဌးသားက
ပေစၥကဗုဒၶါ ဆြမ္းခံေနတာျမင္ျပီး
ေျပာလိုက္မိလို႔ သူဟာငရဲကလြတ္လည္း
ဘဝတိုင္း ႏူနာသည္ျဖစ္ရၿပီး
သူတပါးစြန္႔ပစ္ထားတဲ႔ အဝတ္ေဟာင္းကိုသာဝတ္ရခဲ႔ပါတယ္။
******
ကြ်န္ပ္တို႔ေန႔စဥ္ မွားတတ္ေသာ
စကားကိုဆင္ျခင္နိုင္ရန္ မွတ္မိတဲ႔သာဓကေတြ
အတိုတင္ျပလိုက္တာပါ။
ဒါေၾကာင့္အခုေခတ္လိုင္းမွာ
အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရးတတ္ေသာ ကြန္မစ္မ်ားကို
ကိုသတိထားပါ။ သီလႀကီးသူဓမၼျမင့္သူမ်ားကို
စကားေလးတစ္ခြန္းမွားတာနဲ႔ ကံထိုက္တတ္ပါတယ္။
ရဟန္းေတြနဲ႔အတူလုပ္စဥ္
စကားေျပာရာမွာ သတိထားပါ။

ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)
Powered by Blogger.