ေရာ္နယ္ဒိုနဲ႔ေဘးလ္ကို ေရာင္းခ်သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး ( ဇီဒန္း )

ရီရဲမက္ဒရက္ နည္းျပအဖြဲ ့၀င္တစ္ဦးျဖစ္သလို ရီရဲကစား
သမားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဇီဒန္းမွ အသင္းရိွ ကမာၻ ့အ
ေကာင္းဆံုး ကစားသမားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေရာ္နယ္ဒိုႏွင့္
ေဘးလ္အား ေရာင္းခ်သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကား
လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါကစားသမားႏွစ္ဦး ပရီးမီးယား
လိဒ္သို႔ ျပန္မည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားအား အဆံုးသတ္ေစ
ခဲ့ပါတယ္..
"ကမာၻ ့အေကာင္းဆံုးကစားသမားႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့သူတို႔ ႏွစ္
ေယာက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘာလို႔ေရာင္းရမွာလည္း
ရီရဲမက္ဒရက္အသင္းက အေကာင္းဆံုးကစားသမားေတြ
ေခၚယူထားတဲ့ အသင္းပါ အဲ့တာေၾကာင့္ သူတို႔ကို ေရာင္း
ခ်ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး" လို႔ ဇီဒန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္...
#Conia

Football Café
Powered by Blogger.