ျမန္မာမင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆင္မ်ား

ေရွးအခါက ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ ဆင္၏ ခြန္အားကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ကာ စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္ကို ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဆင္သည္ ထိုေခတ္က စီးေတာ္ယာဥ္ မာစီဒီးသဖြယ္ အသံုးခ်ျခင္းခံခဲ့ရသလို စစ္ေျမျပင္တြင္ ယေန႕ေခတ္တင့္ကားသဖြယ္ အသံုးျပဳျခင္းလည္းခံခဲ့ရသည္။
တပင္ေရႊထီးမင္း လက္ထက္ အယုဒၶယခ်ီ စစ္ပြဲတြင္ ဆင္၏ ေက်ာေပၚတြင္ အေျမာက္ငယ္မ်ားတင္ကာ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ( ဆင္ေက်ာေပၚမွ အေျမာက္သည္ အရြယ္ငယ္ေသာ္လည္း ပစ္အား ျပင္းထန္သည္ ဟုဆိုသည္။)
တိုက္ဆင္မ်ားအျဖစ္ အသံုးမျပဳခင္ ဆင္ရိုင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ ထိုဆင္ရိုင္းမ်ား အနီးတြင္ မီးအိုးမ်ား ၀ါးဆစ္ေဗ်ာက္မ်ား ဗုန္းဗုန္းျဗင္းျဗင္း ေဖာက္ခြဲကာ စစ္ေျမျပင္မွ ဆူညံသံမ်ားႏွင့္ နားယဥ္အာင္ ျပဳလုပ္ေပးရသည္ဆို၏။ ထိုအခါ အခ်ိဳ႕ဆင္မ်ားသည္ ထြက္ေျပးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ဆင္မ်ားသည္ မတုန္မလႈပ္ရပ္တည္ကာ အသံလာရာသို႕ ၾကည့္တတ္ၾကသည္ဆို၏။ ( ထိုသို႔ထြက္မေျပးေသာ ဆင္မ်ားကို ယၾတာဆင္ ဟုေခၚကာ မင္းညီမင္းသားမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။)
တိုက္ဆင္ တစ္ေကာင္ေပၚတြင္ လူသံုးဦး စီးနင္းလိုက္ပါေလ့ရွိသည္။ ဦးစီး၊ ကုန္းလယ္စီး၊ ႏွင့္ ပဲ့ခ်ိတ္ တို႕ျဖစ္သည္။ ဆင္၏ ေက်ာေပၚတြင္ ဓါးမ်ား၊ လွံမ်ား၊ ဒိုင္းမ်ား၊ စစ္တံမည္းမ်ား၊ ထီးျဖဴမ်ား တပ္ဆင္ထားၾကသည္။
စစ္တံမည္း ဆိုသည္မွာ-ကုန္းလယ္စီး ကိုင္ေဆာင္ရေသာ အလံငယ္ျဖစ္သည္။ အနီေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ စသည္ျဖင့္ကြဲျပားသည္။ စစ္တံမည္းကို ေဘး၀ဲယာမွ တိုက္ဆင္ဦးစီးမ်ားကို အခ်က္ျပရန္ ႏွင့္ စစ္သူၾကီး၏ အမိန္႕ကို ညႊန္ျပရန္ အသံုးျပဳသည္။ ယိုးဒယားမင္း တို႕သည္ စစ္တံမည္း အျဖစ္ ေဒါင္းေတာင္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။
ဦးစီး ဆိုသည္မွာ- ဆင္၏ လည္ကုတ္ေပၚတြင္ ထိုင္ကာ တိုက္ပြဲ၀င္သူျဖစ္သည္။ ရွင္ဘုရင္၊ ဥပရာဇာ၊ စစ္သူၾကီး၊ အမတ္ တစ္ဦးဦး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူသည္ လက္ရံုးစြမ္းအားသံုးကာ လွံရွည္ျဖင့္ ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ရသည္။ လွံ ကို တစ္ဖက္ရန္သူသို႕ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီး လွံလိုအပ္သည့္ အခါ အေနာက္ဘက္မွ ကုန္းလယ္စီးထံ ေတာင္းခံသည္။ ဆင္၏ နားရြက္ေနာက္ကို ေျချဖင့္ကန္ကာ ဘယ္ေကြ႕ျခင္း၊ ညာေကြ႕ျခင္း ျပဳလုပ္သည္။
ကုန္းလယ္စီး ဆိုသည္မွာ - ဆင္၏ ေက်ာေပၚမွ ကစင္ ေပၚတြင္ ထိုင္ရသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ဦးစီးကို လွံမ်ား ဓါးမ်ား လက္လႊဲေပးအပ္ရသကဲ့သို႕ စစ္တံမည္းကို အသံုးျပဳကာ အျခားဆင္မ်ားကို အခ်က္ျပရသည္။ သူ၏ ေရွ႕မွ ဦးစီး ရန္သူလက္ခ်က္ျဖင့္ က်ဆံုးပါက သူကိုယ္တိုင္ လည္ကုပ္ေပၚသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ ဦးစီးတာ၀န္ကို ယူရသည္။ ထိုသို႕ေရႊ႕ေျပာင္းလွ်င္ ေနာက္မွ ပဲ့ခ်ိတ္က သူ၏ကုန္းလယ္စီးေနရာကို ၀င္ယူသည္။ ယိုးဒယားတို႕ကမူ ကုန္းလယ္စီးက စစ္တံမည္းအေနျဖင့္ ေဒါင္းေတာင္ကို အသံုးျပဳၾကျပီး တစ္ဖက္ရန္သူ က်ရႈံုးေစရန္ ပါးစပ္မွ ဂါထာမႏၱရားမ်ား တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဖတ္ေနၾကရသည္ ဆို၏။
ပဲ့ခ်ိတ္ ဆိုသည္မွာ - ဆင္၏ ေနာက္ဘက္ တင္ပါးေပၚတြင္ ထိုင္ရသူျဖစ္သည္။ ျပဳတ္မက်ေစရန္ ဆင္၏ ကႏွင့္ သူ႕ေျခေထာက္မ်ားကို ၾကိဳးျဖင့္ အရွင္ခ်ည္ထားရသည္။ ( ပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ) သူသည္ ဆင္ကုိ အရွိန္ျမွင့္ရန္ တာ၀န္ယူရသူလည္း ျဖစ္ျပီး ဦးစီးက အမိန္႔ေပးပါက ဆင္၏ တင္ပါးကို ခၽြန္းျဖင့္ ေပါက္ကာ ျမန္ျမန္ေျပးေစသည္။
တိုက္ဆင္ တစ္ေကာင္၏ ေအာက္ေျခတြင္ ဓါးစြဲ၊လွံစြဲ ဆင္ေျခဖံုးစစ္သည္ ေလးဦး ႏွင့္အထက္ အျမဲပါသည္။
အျခား ေနာက္ဆက္တြဲမွတ္သားဖြယ္ရာမ်ား
=============================
- ျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ ရန္သူ၏ တိုက္ဆင္ေပၚခုန္တက္ကာ ဦးစီး၊ ကုန္းလယ္စီး၊ ပဲ့ခ်ိတ္ သံုးဦးစလံုးကို တရစပ္ ခုတ္သတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္းမွာ ႏွစ္ဦးသာ ရွိသည္။ ( မင္းရဲေက်ာ္စြာ ႏွင့္ ေတာင္ငူဘုရင္ မင္းၾကီးညိဳတို႕ျဖစ္သည္။ ) မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ သိႏၵီေစာ္ဘြားႏွင့္ စီးခ်င္းတိုက္စဥ္ ေစာ္ဘြား အရက္မူးေနေၾကာင္းသိသြားသျဖင့္ ထိုသို႕ တက္ခုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မင္းၾကီးညိဳကမူ ေၾကာင္ျပာျမိဳ႕စား သိုတိုင္ဘြား၏ ဆင္ေပၚအရဲစြန္႕ ၀င္ခုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
- အင္း၀-ဟံသာ၀တီ အႏွစ္ေလးဆယ္ စစ္ပဲြတြင္ ဆင္ စီးခ်င္းထိုးပြဲ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဥပမာ-
( အင္း၀မင္းေခါင္ Vs ရွင္သိဒၶတ္)
( မင္းရဲေက်ာ္စြာ Vs သိႏၵီေစာ္ဘြား)
( ဗညားႏြဲ႕ Vs ဗ်ည္းႏြဲ႕ ) စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။
- ဘုရင့္ေနာင္၏ ေျမးေတာ္ ဟံသာ၀တီဥပရာဇာ မင္းၾကီးစြာသည္ ယုိးဒယားမင္း ျဗနရစ္ႏွင့္ ဆင္စီးခ်င္းထိုးေနစဥ္ ယိုးဒယားဘက္မွ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ေသာ စိန္ေျပာင္းက်ည္သင့္၍ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
- လင္းဇင္း ( လာအိုႏိုင္ငံ ) မွ ရွင္ဘုရင္မ်ားသည္ လွံ အစား ဒူးေလး မ်ားကို ကိုင္စြဲကာ ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
- ျမန္မာမင္းတို႕သည္ တိုက္ဆင္မ်ားကို ေဆးျခယ္၍ အလွဆင္ေလ့ရွိသည့္အျပင္ အမည္လွလွမ်ားလည္း ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ-
ငခ်စ္ခိုင္ ( ပိုင္ရွင္- မင္းရဲေက်ာ္စြာ )
ရဲျမတ္စြာ ( ပိုင္ရွင္- ဘုရင္မင္းေခါင္ )
ဥေပါသထ ( ပိုင္ရွင္- ဘုရင့္ေနာင္ )
ရဲဘုန္းစံု ( ပိုင္ရွင္ - ဥပရာဇာ မင္းၾကီးစြာ )
( ဟုတ္ကဲ့။ ျမန္မာဘုရင္ေတြနဲ႕ ဆင္ေတြအေၾကာင္း knowledge အနည္းငယ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေၾကာင္ေက်နပ္ပါျပီခင္ဗ်။ Comment မွာ လိုအပ္တာရွိရင္ ေထာက္ျပေပးၾကပါေနာ္ =^_^= )
Thank you for your attention
ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.