မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားျကီး

ဘဝတစ္ခုလံုး လူမ်ဳိး , ဘာသာ , သာသနာ ,
အတြက္ အလုပ္၂သြားေတာ္မူေသာ ..... 

တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက 
မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားျကီး 
*** ဦးဝိစိတၱသာရာ ဘိဝံသ ***

၁၃၃၉ ခု နယုန္လျပည့္ ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ ,
1977 ခု ဇြန္လ 13 ရက္ တနလၤာေန ့ ,
ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသ ျကို ့ပင္ေကာက္ျမိဳ ့
တြင္ , မလြန္ဆန္လွ ူ အသင္းေထာက္
အတြက္ ေရစက္ခ် တရား ေဟာျကား
ေပးခဲ့ေသာ .....
* မဟာေလာက သိရီ ဘုရားျကီး *
သံတန္ေဆာင္း အတြင္း တြင္ ,
မ်ားျပားလွစြာေသာ တရားနာ ပရိသတ္
တို ့ကို ျကည့္ေတာ္မူျပီး .....

* တရားနာပရိသတ္က
အျကိုက္ ၅ မ်ဳိးရွိ ျကပါတယ္ *
*** အဂုၤတၱိဳရ္ ပါဋိေတာ္ ပဥၥက နိပါတ္ မွာ
အတိကအက် ေဟာထားတာပဲ ***
ဘယ္သူေတြလဲဆိုေတာ့ .....
( ၁ ) သဒၵ ပသႏၷ ပရိသတ္
( ၂ ) ရူပ ပသႏၷ ပရိသတ္
( ၃ ) ဂုဏ ပသႏၷ ပရိသတ္
( ၄ ) လူခ ပသႏၷပရိသတ္
( ၅ ) ဓမၼ ပသႏၷ ပရိသတ္ - - -

( ၁ ) သဒၵ ပသႏၷ ... ဆိုတာ အသံေကာင္းတာ
ကိုမွ ျကည္ညိဳတာ , အသံေနအသံထား ,
အလွဲ ့အပဲ့ ေကာင္းကိုမွ ျကည္ညိဳတဲ့ ပရိသတ္
ေပါ့ေလ , မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ေတာ့မရနိုင္ပါဘူး ၊

( ၂ ) ရူပ ပသႏၷ ... ဆုိတာ ရုပ္ရည္အဆင္းကို
ျကည္ညိဳတာ , ဓမၼကထိက ကိုယ္ေတာ္က
ရုပ္ဆင္း အဂၤ ါ ဥပဓိ ရွိတာကို ျကည္ညိဳတဲ့
ပရိသတ္ , သူလဲ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ မရနိုင္ပါဘူး ၊

( ၃ ) ဂုဏ ပသႏၷ ... ဆိုတာ ဂုဏ္ပုဒ္ကိုျကည္ညိဳ
တာ , ဂုဏ္ရွိတဲ့ ဓမၼကထိက ကိုမွ ျကည္ညိဳတာ
ဘုန္ျကီးကိုပဲ ဆိုပါစို ့, ဒီဘုန္ျကီးက တိပိဋကဓရ
တဲ့ , အင္မတန္ ဂုဏ္ရွိတယ္ , မင္းစိုးရာဇာ ေတြ
ေတာင္ကိုးကြယ္တာ , တိပိဋကဓရ ဆိုတာ
အင္မတန္ရွားတယ္မဟုတ္လား , ဆိုျပီးျကည္
ညိဳတဲ့ ပရိသတ္ , ဒီပရိသတ္မ်ဳိးလဲ
မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ မရနိုင္ပါဘူး ၊

( ၄ ) လူခ ပသႏၷ ... ဆိုတာ ေခါင္း၂ပါး၂
အက်င့္ရွိသူ , ျခိဳး၂ ျခံ၂ အက်င့္ရွိသူ ကိုမွ
ေရြးျပီး ျကည္ညိဳ တာ , အဲဒီ ပရိသတ္မ်ဳိးလဲ
မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ မရနိုင္ပါဘူး ၊

( ၅ ) ဓမၼ ပသႏၷ ... ဆိုတာ တရားဓမၼ သက္၂ကို
ျကည္ညိဳတာ , အဲ့တာမ်ဳိးက်ေတာ့ အသံကို
လဲ ပဓာန မထား , ရုပ္ဆင္းဥပဓိ ကိုလဲမျကည့္ ,
ဂုဏ္ကိုလဲ မငဲ့ , ေခါင္း၂ပါး၂ အက်င့္ကုိလဲ ဂရု
မစိုက္ , ဓမၼသက္၂ကိုသာ ( နိဗၺာန္ အေရာက္
ပို ့နိုင္တဲ့ ဓမၼသက္၂ကိုသာ ) ျကည္ညိဳတာ
အဲ့ဒီ ပရိသတ္မ်ဳိး သာလ်င္ ဒီဘဝမွာ တရားထူး
ဆိုတဲ့ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ရနိုင္တာ ။

အဲ့ဒီ * ဓမၼ ပသႏၷ * ပရိသတ္ ဆိုတာကေတာ့ ဦးေရနည္းပါးလြန္းလွပါတယ္ , အခုေခတ္
ဥပမာ ျပရမယ္ဆိုရင္ .....
* မိုးကုတ္ တရားနာ ပရိသတ္ *
ကိုပဲ ျပရမွာပဲ .....
အမရပူရျမိဳ ့, မဂၤလာတိုက္ေဟာင္း ,
* မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားျကီး ဦးဝိမလ *
အဲ့ဒီ ဆရာေတာ္ ဘုရားျကီး ေဟာျပတဲ့ ဓမၼ
တို ့ကေတာ့ , အလြန္ အင္မတန္မွ ပီသလွ
ပါေပတယ္ , တစ္ထိုင္တည္းနဲ ့ နိဗၺာန္ အ
ေရာက္ ဦးတည္ပို ့ေပးနိုင္တဲ့ တရားမ်ားလဲ
ျဖစ္ပါတယ္
<<< အဲ့ဒီ တရားေတာ္မ်ားကုိ ျကည္ညိဳ
တဲ့ ပရိသတ္ မ်ဳိးကိုမွ * ဓမၼ ပသႏၷ *
ပရိသတ္မ်ဳိးလို ့ ခ်ီးက်ဴးျကရမွာပဲ >>>

ျပီးေတာ့ ... * မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားျကီး
ဦးဝိမလ * ေဟာတဲ့ တရားေတာ္မ်ားကလဲ
ဘုန္းျကီးတို ့ရဲ ့ေခါင္းေပၚ ၂ ေတာင္ေလာက္
ကေက်ာ္ျပီးသြားတဲ့ တရားေတြ .....
< က် ္သို ့ ႏႈတ္ေတာ္က ထုတ္ေဖၚ မိန္ ့ဟ
ရင္း လက္ေတာ္ကလည္း ဦးေခါင္း ေပၚ
ေရာက္ေအာင္ ေထာင္ျပေတာ္မူပါသတဲ့ >

* မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားျကီး *
ေဟာတရားမ်ားကို * တိပိဋကဓရ ဆရာ
ေတာ္ျကီး* က က် ္မ် အသားေပးရ် ္မိန္ ့
ေနျခင္းမွာ ခႏၶာ ဥာဏ္ ေရာက္ တရားမ်ား
ျဖစ္ေသာေျကာင့္ မိန္ ့ေနျခင္းျဖစ္၏ .....
ဆိုလိုသည္မွာ ... ဘုန္ျကီးတို ့အခုလို
* ပိဋကတ္သံုးပံု * ကို ေဆာင္ေနနိုင္တယ္ -
သိေနတယ္ဆိုတာ , ဘယ္စာမ်က္နာ မွာ
ဘယ္အေျကာင္းအရာ ေတြပါတယ္ , ဆိုတာ
မွတ္ထားတာ ( သညာ နဲ ့ မွတ္တာေပါ့ )
* မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားျကီး *
ကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ဘယ္လို ျဖစ္ေန
တယ္ဆိုတာကို , ပညာဥာဏ္ နဲ ့ထိုးေဖာက္
ျပီးသိတာ ( ပညာသိ - သိတာ )
က် ္သို ့ကြာျခားေနရ် ္ အသားေပး
ေနျခင္းျဖစ္ေလသည္ .....

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ( တစ္ဘဝသာသနာ )
တစ္စံု တစ္ေယာက္ ထိခိုက္
နစ္နာေစ ဆိုတဲ့ , မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
မွ မရွိပါေျကာင္းႏွင္ ့ , မျကိုက္မႏွစ္သက္သူ
မ်ား ရွိ ခဲ့ပါရင္ , ရုိေသ ေလးျမတ္စြာျဖင့္
ျကိုတင္ ေတာင္းပန္ထားပါရေစ ... စာေရးသူ ...
Powered by Blogger.