တန္ရာတန္ေၾကးေတာ့ ေပးပါ

တရားထိုင္တဲ့အခါမွာ မွတ္မရတာေတြ
စိတ္ျပန္ ့လႊင့္တာေတြ ခံစားမွ ူ ့ျပင္းထန္တဲ့
ေဝဒေတြေၾကာင့္ ေယာဂီေတာ္ေတာ္မ်ား
မ်ားဟာ စိတ္ပ်က္တက္ၾကတယ္ အားငယ္
တက္ၾကပါတယ္

စိတ္မပ်က္ပါနဲ ့

တသံသရာလံုး မေကာင္းမွ ူ ့မွာ က်င္လည္
ခဲ့တဲ့ စိတ္ကို ဆံုးမတဲ့ ကိစၥကေတာ့
သာမန္ဇြဲ သာမန္ လံု ့လ နဲ ့မရနိ ုင္ပါဘူး

မိုးညွင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးဟာ
တရားမွတ္လို ့မရတဲ့အတြက္ လယ္တီဆ
ရာေတာ္ဘုရားၾကီးကို အကူအညီေတာင္း
ေတာ့ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက
ငါ့ရွင္  ဆယ္ႏွစ္တိတိ စကားမေျပာပဲ
တရားပဲက်င့္ပါဆိုလို ့ မိုးညွင္းဆရာေတာ္
ဘုရားၾကီးဟာ ဆယ္ႏွစ္တိတိ စကား
မေျပာပဲ က်င့္ခဲ့လို ့ တရားထူးရဲ့အရသာကို
ေတြ ့ၾကံဳ ခံစားခဲ့ရတာပါ

သီလမလံုျခံဳပဲ ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ တနာရီ
ေလာက္ကေလးထိုင္းျပီး တရားမွတ္ရတာ
မွတ္လို ့မရဘူး စိတ္ေတြအရမ္းျပန္ ့တယ္
ေဝဒနာေတြက မခံမရပ္နိ ုင္ေအာင္ ႏွိပ္
စက္တယ္  လို ့ဆိုတာေတြဟာ
လူတိုင္း ျဖစ္မွာပဲေလ

ဗုဒၶက

အျမတ္စား နိဗၺါန္ကို အညံ့စား လံု ့လ
ဝိရိယနဲ ့ မေရာက္နိ ုင္ဘူးလို ့
ေဟာထားျပီးသားပဲ

ဘာမ်ား မွားလိို ့လည္း

တရားထူးလိုခ်င္ရင္ေတာ့လည္း
တရားထူးရနိ ုင္တဲ့ လံု ့လ ဝိရိယမ်ိ ဳ းေတာ့
ေပးဆပ္ရမွာေပါ့

နိဗၺါန္ဆိုတာ လိုခ်င္တိုင္းရတဲ့အရာမ်ိဳး
မဟုတ္ပါဘူး

ဒါ့ေၾကာင့္

တန္ရာတန္ေၾကးေတာ့
ေပးၾကပါ  လို ့

share

Powered by Blogger.