က်ေနာတို႔လိုခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ ဆိုတာ ကားေတြဖုန္းေတြ မဟုတ္ဘူး ဒါရိုိတ္တာ ဝိုင္း

နာမည္ႀကီး ဒါရိုတ္တာ ဝိုင္းက"နိုင္ငံျခားကမဲတသိန္းေလာက္ကိုေတာင္မွန္ကန္ေအာင္မစီမံနိုင္တဲ့လူေတြဟာ....က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ကိုဘယ္နည္းနဲ႔မွတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းမရွိဘူးဆိုတာသက္ေသျပလိုက္တာပါပဲ...
က်ေနာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့အေျပာင္းအလဲဆိုတာကားေတြဖုန္းေတြမဟုတ္ဘူး....တာဝန္ယူမူွ...တာဝန္ခံမူွမရွိတဲ့ေအာက္တန္းက်တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြကိုေျပာင္းလဲခ်င္တာ...."လို႔
ေျပာထားပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ NLD မဲစည္းရုံးေရးကို အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔အတူ လုပ္ေနတယ္ လို႔သိရပါတယ္။
Powered by Blogger.