မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ ခဲေပါင္ျမိဳ႕တိုက္ပြဲ


ေအဒီ ၁၄၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အင္း၀ဥပရာဇာ မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ ဟံသာ၀တီဘုရင္ သုသွ်င္ရာဇာဓိရာဇ္ကို ေရေၾကာင္း ၾကည္းေၾကာင္း လုပ္ၾကံရန္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာမ်ားစီရင္ကာ ခမည္းေတာ္ ဘုရင္မင္းေခါင္ထံမွ စစ္သည္မ်ားစြာ ေတာင္းဆိုၿပီး ေအာက္ျပည္သို႕ အလံုးအရင္းျဖင့္ စုန္ဆင္းလာေလ၏။
ခဲေပါင္ျမိဳ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေလရာ ကုန္းတပ္ေရတပ္ ႏွစ္ဘက္ညွပ္၍ တိုက္ခိုက္ေသာ္လည္း ခဲေပါင္ျမိဳ႕စား အမတ္ရဲသင္ရန္ ၏အစီအမံေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ငါးရက္တိုင္တိုင္ တိုက္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေပ။
ထိုအခါ မင္းရဲေက်ာ္စြာက-" ငါသည္ ခမည္းေတာ္အား ခဲေပါင္ျမိဳ႔မွစ၍ ပုသိမ္၊ေျမာင္းျမ၊ဒလ၊ဒဂံု တို႕ကိုအစဥ္လိုက္တိုက္ကာ ပဲခူးကို သိမ္းမည္ဟု ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ယခုမွာ ခဲေပါင္ကိုပင္ ခက္၍ေနေခ်ျပီ။ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမည္နည္း။ " ဟုေမးရာ စစ္ကိုင္းစား ရာဇသၾကၤံက င၀ံ၀ အရပ္ သို႕ ေခတၱ တပ္ဆုတ္သင့္ေၾကာင္း၊ ခဲေပါင္သားတို႕ အေမ့အေလ်ာ့ေနမွ ရုတ္တရက္တိုက္သင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေလ၏။
မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း သေဘာတူကာ တပ္မ်ားကို င၀ံ၀ သို႕ ဆုတ္ရန္ျပင္ေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို ခဲေပါင္ျမိဳ႕စားၾကားသိလွ်င္ ျမိဳ႕ရိုးထက္မွေန၍-
" ဟယ္ ဗမာမင္းသားငယ္၊ ငါတို႕ျမိဳ႕ကို ငါးရက္တိုင္တိုင္ လုပ္ၾကံ၍ မရဘဲ ျပန္ရရွာေလျပီ။ေနာက္တစ္ခါလာလွ်င္ နင့္ေခါင္းကို ထဘီထုပ္ႏွင့္ေဆာင့္မည္။ အခုလည္း ထဘီႏွင့္ ယပ္၍ ထုတ္လိုက္မည္။ သြားစမ္း..သြားစမ္း " ဟု ေလွာင္ေျပာင္ေလ၏။
ခဲေပါင္တပ္သားမ်ားကလည္း ျမိဳ႕ထိပ္မွေန၍ အခ်ိဳ႕က ထဘီႏွင့္ ယပ္ခတ္၍လည္းေကာင္း အခ်ိဳ႕က စေကာကို တီး၍လည္းေကာင္း အခ်ိဳ႕က ျပာမ်ားၾကဲပက္၍ လည္းေကာင္း မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏တပ္မ်ား ကို ျပက္ရယ္ျပဳ ၾကေလ၏။
ထိုအခါ မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း မင္းဧကရာဇ္တို႕၏ ရဲေသြးရဲမာန္ တက္ျပီးလွ်င္ တပ္ဆုတ္ရန္ျပင္ေနေသာ စီးေတာ္ယာဥ္ ဆင္မယဥ္သာ ေပၚမွ ဆင္း၍ တိုက္ဆင္ေတာ္ ငခ်စ္ခိုင္ ေပၚသို႕ ခုန္တက္ကာ စစ္ကဲ စတုရဂၤ ကိုေခၚ၍ " ျမိဳ႕ကို မတက္သည့္သူ၊ ဆင္မွ ဆင္းသူ၊ ေနာက္ျပန္ေျပးလာသူတို႕ကို မင္းက ခုတ္သတ္ေခ်စမ္း " ဟု မွာကာ တပ္ေပါင္းစံုရာႏွင့္ ခဲေပါင္ကို ျပန္တိုက္ေလ၏။
ထိုအခိုက္ ေတာင္တြင္းမင္းဦးစီးေသာ တပ္မွ ပတိမ္းမဘဲျမိဳ႕စားသည္ က်ံဳးနဖူးမေရာက္မီ ဆင္ကို တန္႕၍ ေနရာ စတုရဂၤျမင္လွ်င္ ဆင္ေပၚသို႔ခုန္တက္၍ မဘဲစားကို ခုတ္ခ်ကာ ထိုဆင္ျဖင့္ပင္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ ေရွ႕ေတာ္သို႕၀င္၍ ဦးခိုက္ေလ၏။
ဤသည္ကို အျခားဗိုလ္မင္း တပ္မင္းမ်ားျမင္လွ်င္ နာမည္ပ်က္ခံ၍ မေသ၊ နာမည္ေကာင္း ယူျပီးသာ ေသေတာ့မည္ဟု ေအာက္ေမ့ကာ အေသအလဲ တိုက္ခိုက္ၾကေလ၏။ ( အခ်ိဳ႕က ျမိဳ႕ရိုးကို တူရြင္းျဖင့္ တူးျဖိဳၾက၏။ အခ်ိဳ႕က ဆင္ျဖင့္တိုက္၏။ အခ်ိဳ႕က မီးျဖင့္ရႈိ႕ၾက၏။ အသက္ေဘးေၾကာင့္ အရူးအမူးပင္ျဖစ္ၾကသည္။ )
ထိုသို႕ ေသြးရူးေသြးတန္း တိုက္ခိုက္ၾကရင္း တစ္နာရီခန္႕အၾကာတြင္ ခဲေပါင္ျမိဳ႕ေပါက္ေလ၏။ အာေခ်ာင္မိေသာ ခဲေပါင္ျမိဳ႕စားရဲသင္ရန္ သည္ မင္းရဲေက်ာ္စြာတပ္သားမ်ား၏ လွံခ်က္မ်ားၾကားတြင္ မခ်ိမဆန္႕ အသက္ေပ်ာက္ေလ၏။ ညီေဂါင္သိန္ဟူေသာ မြန္အမတ္လည္း ျမိဳ႕တြင္းရွိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႕ေျပးကာ သကၤန္း၀တ္ေလ၏။ ( သို႕ေသာ္ ထုိေက်ာင္းမွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသားမွာ ဗမာသူငယ္ေလး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုသူငယ္၏ သတင္းေပးမႈျဖင့္ မၾကာမီ အဖမ္းခံရေလ၏။ )
ခဲေပါင္ျမိဳ႕ပ်က္ေၾကာင္း သိရလွ်င္ ရာဇာဓိရာဇ္မင္းၾကီး စိတ္ႏွလံုးသက္သာေတာ္မမူဘဲ သားေတာ္ ဗညားဓမၼရာဇာႏွင့္ ဗညားပုသိမ္ တို႕ကို ဆင္၊ျမင္း၊ရဲေလွ မ်ား ေပးကာ ပန္းကို၀ အရပ္တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တိုင္တိုမ်ားစိုက္ေစၿပီး ခံစစ္ျပဳ၍ေနေစ၏။
ထိုစဥ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ ရိကၡာေထာက္တပ္မ်ားကို ဟသၤာတရွိ မြန္တပ္မ်ားက ၾကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာတို႕၏ စစ္တပ္မ်ားရိကၡာျပတ္ကာ ငတ္မြတ္ၾကေလ၏။
မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း တပ္သားအေပါင္းကို စုရံုးေစ၍-
" ငါသည္ ေအာက္ျပည္ကို စုန္လာစဥ္က မိေက်ာင္းကဲ့သို႕ တိုက္ခိုက္မည္ဟု ခမည္းေတာ္ကို ကတိေပးခဲ့သည္။ ယခု ထိုမိေက်ာင္းမွာ ေသာင္တင္ ေခ်ျပီ။ သူရဲေကာင္းတို႕မည္သည္ အသက္ထက္ အရွက္ကို ငဲ့သင့္သည္။ ကတိမဖ်က္သင့္။ တိုက္ပဲြတြင္သာ အေသခံေတာ့မည္။ ယခုခ်ိန္ ျပန္လွ်င္ မေသေသာ္လည္း အရွက္ႀကီးစြာရကာ ရာဇ၀င္တြင္လိမ့္မည္။ ပန္းကို၀ ကို မတိုက္ရဘဲ မျပန္ျပီ။ မင္းတို႕လည္း ေယာက်ာ္းေကာင္းဟု အေခၚခံလိုလွ်င္ ဆာေလာင္မႈကို ခ်ဳပ္တည္းျပီး ငါကဲ့သို႕ အားတင္း၍ ခံၾကပါ။ " ဟု မိန္႕ေတာ္မူေလ၏။
ထို႕ေနာက္ ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ ပန္းကို၀ သို႕ ခ်ီေလ၏။ ေရတပ္တြင္ စလင္းစား ေနာ္ရထာ ၾကီးမႈးကာ ပန္းလွိုင္ျမစ္အတိုင္း ခ်ီေလ၏။ မင္းရဲေက်ာ္စြာက ၾကည္းတပ္တြင္ ဦးစီးကာ ကမ္းေပၚရွိ ခံတပ္ၿမိဳ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေလ၏။
စလင္းစား ေနာ္ရထာသည္ ရဲေလွစီးကာ ပန္းလွိုင္ျမစ္အတြင္းတြင္ မြန္တို႕စိုက္ထားေသာ တိုင္မ်ားကို ႏုတ္ေနစဥ္ မြန္သူရဲေကာင္း သမိန္ဗရမ္းႏွင့္ ရုတ္တရက္ ရင္ဆိုင္မိေလ၏။
စလင္းစားသည္ ဝမ္းသာအားရျဖင့္ သမိန္ဗရမ္းကို ဦးတည္ကာ တိုက္ခိုက္ေတာ့သည္။ ( သမိန္ဗရမ္းကို အေသရရ၊ အရွင္ရရ သူ႔အတြက္ ဂုဏ္တက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ )
သမိန္ဗရမ္းလည္း မိမိ၏ ရဲေလွေပၚမွ တပ္သားမ်ားအား အစြမ္းကုန္တိုက္ခိုက္ေစကာ စလင္းစားကို ျပန္လည္ခုခံခဲ့သည္။ ထိုသို႔ႏွစ္ဦးသား ေလွစီးခ်င္းယွဥ္ေနစဥ္ အင္းဝဘက္မွ သေရစည္သူကပါ ၀င္ေရာက္ကာ သမိန္ဗရမ္း၏ ရဲေလွနံေဘးကို သူ၏ေလွထိပ္ျဖင့္ တည့္တည့္ခ်ိန္ၿပီး အရွိန္ျဖင့္ ၀င္ေဆာင့္ေလ၏။
သမိန္ဗရမ္းသည္ အင္း၀ရဲေလွ ႏွစ္စင္းကို အသည္းအသန္ ခုခံထိုးခုတ္ရေလေတာ့သည္။
ထိုအခါ မြန္မင္းသား ဗညားဓမၼရာဇာ ႏွင့္ ဗညားပုသိမ္ တို႕က သမိန္ဗရမ္းအတြက္ စိုးရိမ္ကာ ကုန္းေပၚမွ ေန၍ ျမစ္ထဲရွိ ရဲေလွအမ်ားၾကားေစရန္ အသံကုန္ဟစ္ၿပီး- " သမိန္ဗရမ္းကို ကူၾကပါေတာ့လား။ ကူၾကပါေတာ့ဟ " ဟု ေအာ္ပါေသာ္လည္း ျမစ္တြင္းမွ ဟံသာဝတီရဲေလွေတာ္သားမ်ားသည္ မီးပံုအနီးသို႔ မဆင္းဝံ့သကဲ့သို႔ တုိက္ပြဲအနားသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ရဲဘဲ အေဝးမွသာ ပြဲၾကည့္သကဲ့သို႔ ၾကည့္ေနၾကေလ၏။
မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ကုန္းေပၚတြင္တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ ေရထဲမွ အုန္းအုန္းက်က္က်က္ အသံမ်ားၾကား၍ စံုစမ္းၾကည့္ရာ သမိန္ဗရမ္းကို တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း သိလွ်င္ ခ်က္ျခင္းပင္ ဆင္ေတာ္ ငခ်စ္ခိုင္ေပၚမွ ဆင္းကာ ျမစ္တြင္းမွ ေရေၾကာင္းတိုက္ပြဲ သို႔ ဝင္ရန္ျပင္ေလ၏။
မၾကာမီ မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ ရွမ္းမြန္ အမည္ရွိေသာ ရဲေလွေတာ္ကို ေလွေရွ႕ဘက္ တစ္ဖက္စီတြင္ ေဒါင္းၿမီး ႏွစ္ေခ်ာင္း စိုက္ကာ ေလွထိပ္တြင္ တံခြန္ကုကၠားမ်ား လႊင့္လ်က္ ထီးျဖဴ ကနကၠဒဏ္ ျဖန္႔ေစၿပီး စည္ႏွဲခရာ တီတီတာတာ ျဖင့္ သမိန္ဗရမ္း ထံ အျပင္းခ်ီလာေလ၏။
အင္းဝေလွေတာ္သားမ်ားလည္း မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ ေလွေရွ႕သို႔ တိုးဝင္ကာ တိုင္တိုမ်ားကို ႏုတ္ငင္ဖ်က္ဆီးၿပီး လမ္းရွင္းေပးၾကေလ၏။
ဟံသာဝတီရဲေလွမ်ားမွာမူ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ ရဲေလွေတာ္မွ ႏွဲသံ တီတီေတာ္ေတာ္ ၾကားလ်ွင္ပင္ ေနာက္သို႔မွ် လွည့္မၾကည့္ဘဲ အသက္ဆံဖ်ားထားကာ ကူးခတ္ေျပးၾကေလ၏။
သမိန္ဗရမ္းလည္း အားကုန္ထိုးခုတ္ တိုက္ခိုက္ေသာ္လည္း မင္းရဲေက်ာ္စြာလာၿပီဟု ၾကားလွ်င္ ခုခံေနရာမွ ေနာက္ဆုတ္ကာ ကမ္းေပၚသို႔ ေျပးတက္ေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ဆင္ေတာ္ ဗကမတ္ ကို စီးကာ ခံတပ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕သို႔ ဝင္မိေစရန္ အျပင္းႏွင္ေလ၏။
မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ကုန္းေပၚသို႔လိုက္တက္ကာ နတ္ေပး အမည္ရွိ ျမင္းေတာ္ကို စီးၿပီး သမိန္ဗရမ္းကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစရန္ အမီလိုက္ေလ၏။ အင္းဝဆင္တပ္ျမင္းတပ္သား မ်ားလည္း ေနာက္ေတာ္မွ အျမန္လိုက္ရေလ၏။
သမိန္ဗရမ္းကို အင္းႀကီး တစ္ခုအနီးတြင္ မီေသာ္လည္း ဆင္ေတာ္ ဗကမတ္မွာ မုန္ယိုလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အင္းဝျမင္းသည္မ်ား အေဝးမွသာ ဝိုင္းပတ္ကာ လွံတို လွံရွည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ၾကေလ၏။
သမိန္ဗရမ္းသည္ ဆင္၏ ကုန္းလယ္မွ ေနကာ လွံခ်က္မ်ားကို ခုခံေသာ္လည္း ဆင္ဦးစီးမွာမူ လွံထိကာ ေသေလ၏။ ဆင္ေနာက္မွ ပဲ့ခ်ိတ္ငယ္မွာမူ ဆင္းေျပးေလ၏။
ဆင္ေတာ္ဗကမတ္ မွာလည္း လွံခ်က္မ်ား ရွနသျဖင့္ ေဟာင္ေဟာင္က်ီက်ီျမည္ကာ ေနာက္သို႔ အဆုတ္တြင္ က်င္းႀကီး တစ္ခုအတြင္းသို႔ ေျခေခ်ာ္က်ေလရာ သမိန္ဗရမ္းလည္း ဆင္ေပၚမွ ဟန္ခ်က္ပ်က္ကာ လိမ့္က်ေလ၏။
လိမ့္က်လာေသာ သမိန္ဗရမ္းထံသို႔ အင္းဝတပ္သားမ်ားက ဓား လွံမ်ား ႐ြယ္ကာ ဒလၾကမ္းဝင္ခုတ္မည္ဟု ႐ြယ္ၾကေလလွ်င္ မင္းရဲေက်ာ္စြာက " ေဟ့ေဟ့-ဒီလူကို မေသေစနဲ႔" ဟုဆိုလိုက္သျဖင့္ အရွင္ဖမ္းယူၾကေလ၏။
ပန္းကိုဝခံၿမိဳ႕ ကို မင္းရဲေက်ာ္စြာ ေအာင္ျမင္လွ်င္ မြန္မင္းသားႏွစ္ပါးလည္း ပဲခူးသို႔ ျပန္ဆုတ္ၾကေလ၏။ ( ထိုတိုက္ပြဲတြင္ သူရဲေကာင္းႀကီးသမိန္ဗရမ္းကို ဆင္ႏွင့္တကြ ရသကဲ့သို႔ လူတစ္ေထာင္ ႏွင့္ ျမင္းအမ်ားပါရေလသတည္း )
မင္းရဲေက်ာ္စြာတပ္သားမ်ားမွာ ထိုတိုက္ပြဲကို ႏိုင္မွ မြန္တို႔ထားရစ္ခဲ့ေသာ ရိကၡာမ်ားကို ဝေျပာ႐ႊင္ၾကည္စြာ စားေသာက္ၾကရေလ၏။ ထို႔ေနာက္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကိုယ္တိုင္ သမိန္ဗရမ္းကို အင္းဝသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေတာ့သည္။
( ေက်နပ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ အက်ဥ္းက်သမိန္ဗရမ္းက တရုတ္သူရဲေကာင္းနဲ႔ စီးခ်င္းထိုးၿပီး အင္းဝေနျပည္ေတာ္ကို ကယ္တင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ Post သက္သက္တစ္ခုအေနနဲ႔ တင္ျပၿပီးပါၿပီ။ ဗဟုသုတရစရာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားခ်င္း ေသြးကြဲေစလိုေသာ သေဘာမ်ိဳး လံုးဝ မပါရွိပါေၾကာင္း )
Thank you for your attention
ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.