ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကလို ဘာမဆိုရနိုင္တယ္


အို - ျမန္မာတို႔ ---
ယခု အခ်ိန္၌ လူျဖစ္ရသည္မွာ အခ်ိန္ေကာင္း၊ အခါေကာင္း၊ ဘဝေကာင္း ရရွိျခင္း ျဖစ္ေလ၏။
 ဘုရားရွင္လက္ထက္ကလိုပင္ ဘာမဆို မရနိုင္တာ၊ မျဖစ္နိုင္တာဟူ၍ မရွိေပ။ ယခုအခ်ိန္၌ လူျဖစ္ခြင့္လည္းရ၊ သာသနာနဲ႔လည္းႀကံဳ၊ ဝိပႆနာထြန္းကားခ်ိန္လည္းျဖစ္ သျဖင့္ " ပါရမီရွိသူမည္ေလ၏။" ထို႔ေၾကာင့္ အခြင့္အခိုက္ သင့္တုန္း ဝီရိယစိုက္ၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ႀကိဳ႕ဖို႔ အေရးႀကီးလွေပ၏။
သံသရာမွာ မိဘကိုလည္း ျပန္သက္ခဲ့၊ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမ ေတြကိုလည္း ျပန္သက္ခဲ့၊ သားမယားကိုလည္း ျပန္သက္ခဲ့ၾကနဲ႔ မိုက္မဲလာခဲ့
ၾကတာ ေတြခ်ီပဲ။ အဲဒီကံေတြေၾကာင့္ လူတိုင္း ငရဲကို သြားရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။
အဲဒီလို ငရဲကို ပို႔မယ့္ ကံေတြက လူတိုင္းမွာ အမ်ားႀကီး ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီကံေတြကို " အပ်က္-မဖ်က္သ၍ေတာ့"  လူတိုင္း ေသခ်ာေပါက္ ငရဲကို က်ရလိမ့္ဦးမယ္။
(၃၁) ဘံုမွာ ဘာခ်မ္းသာကိုမွ် မလိုခ်င္၊ မေတာင့္တခ်င္နဲ႔ အကုန္လံုး ဒုကၡေတြခ်ီပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သာသနာနဲ႔ႀကံဳတဲ့ အခ်ိန္၊ ဝိပႆနာထြြန္းကားေသာ ကာလအား တန္ဖိုးရွိရွိ၊ အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ၾကပါေလ။

အမတ
Powered by Blogger.