မိဘ ကိုျပဳစုလုပ္ေကြၽးေသာ သားသမီးမ်ား လက္ေတြ ့ခံစားရေသာအက်ိဳးတရား ၁၂ပါး

၁။ လူတိုင္းခ်ီးမႊမ္းမႈကိုခံရသည္။

၂။ အသိလိမၼာဉာဏ္ပညာတိုးပြားမယ္

၃။ လူအမ်ားတို႔၏ ၾကည္ၿငိဳပူေဇာ္မႈခံရမည္။

၄။ အေခြၽအရံေပါမ်ားမည္။

၅။ ေက်ာ္ေဇာထင္႐ွားမည္။

၆။ စီးပြားဥစၥာရတနာေမ့တိုင္းတိုးတက္မည္။

၇။ ေရာဂါေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမည္။

၈။ က်က္သေရမဂၤလာေန႔တိိုင္းတိုးမည္။

၉။ အသက္ရာေက်ာ္ေနရမည္။

၁၀။ နတ္တို႔ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေ႐ွာက္မည္။

၁၁။ ေလာက၏အျမင့္ဆံုးခ်မ္းသာက္ိုခံစားရမည္။

၁၂။ တမလြန္ဘဝတြင္ နတ္ခ်မ္းသာကိုခံစားရမည္။

#Credit-BankOfKnowledge
Powered by Blogger.