ထက္ထက္မိုးဦးဆံုးတာအမွန္လား | ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါ

by 5:40 PM
ႏိုင္ငံေက်ာ္သရုပ္ေဆာင္ထက္ထက္မိုးဦးဆံုးတယ္လို႔  သတင္းေတြလုပ္ေနၿပီး မသိသူမ်ားကလည္း အမွန္ထင္ကာ ၀မ္းနည္းေနၾကပါတယ္ အမွန္ကေတာ့ ေအာက္ေဖၚျ...Read More
Powered by Blogger.